Light Art Centre

Het Light Art Centre organiseert tentoonstellingen, symposia en andere activiteiten rondom het thema licht.

De kunstcollectie ‘Kunstlicht in de Kunst’ (KLIK) vormt de basis van deze activiteiten. De collectie bestaat uit een vijfhonderdtal kunstwerken en is wereldwijd de meest omvangrijke lichtkunstverzameling. Het bevat werken die zijn gemaakt vanaf de 18 e eeuw tot en met heden. De collectie wordt uitgebouwd door het verstrekken van opdrachten aan hedendaagse kunstenaars. De opdrachten zijn erop gericht om de mogelijkheden van de nieuwe lichttechnologieën, zoals interactieve LED’s, te bevorderen.

Doelstelling


Het doel van het Light Art Centre is om de stad Eindhoven als Lichtstad te promoten door het lichtverhaal en haar impact op de geschiedenis en de toekomst van de samenleving, voor een breed publiek, op een aantrekkelijke manier, te vertellen.
Alle tentoonstellingen en activiteiten van het Light Art Centre moeten van een zodanige kwaliteit zijn dat ze een nationaal, en bij voorkeur een internationaal publiek weten te trekken.
De KLIK collectie bevat lichtsculpturen, schilderijen, tekeningen en grafiek. Alle werken in de collectie hebben een relatie met kunstlicht.
De collectie is in het bezit van de gemeente Eindhoven en wordt beheerd door het RHC Eindhoven. Het actief inzetten van deze collectie, aangevuld met belangrijke kunstwerken uit andere verzamelingen en het verstrekken van nieuwe kunstopdrachten behoort tot de kerntaken van het Light Art Centre.

Organisatie

Het Light Art Centre is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuursleden hebben ervaring op het gebied van Kunst, Licht en Design en zijn door hun werkzaamheden in het bedrijfsleven en in de cultuur verbonden met de stad Eindhoven. De bestuursleden hebben in het verleden zitting gehad in het bestuur van het museum Kunstlicht in de Kunst (KLIK) in Eindhoven.
Het Light Art Centre wordt ondersteund door een groep van een dertigtal vrijwilligers waarvan velen in het verleden ook al bij museum KLIK actief waren. De vrijwilligersorganisatie is de kurk waarop de stichting drijft en herbergt vele expertise- gebieden in zich zoals: kunsthistorie, conservatie, archivering, fotografie, (licht)techniek, logistiek, PR, nieuwe media, financiën en organisatie.

Koji Ogura - Light Blue A -

Johan Jansen


In de jaren dertig van de vorige eeuw begon Johan Jansen licht-ingenieur bij Philips met het verzamelen van kunstwerken rond de invloed van kunstlicht op de samenleving met al haar facetten. De collectie groeide uit tot een unieke verzameling van grafiek, schilderijen en lichtsculpturen die in het binnen- en buitenland werd getoond.


Het tijdschrift International Lighting Review wijdde in 1974 haar 25 jarig jubileumnummer “Lichteffecten in de schilderkunst” onder de hoofdredactie van Jansen.
Vlak na zijn overlijden In 2002, werd in het Philips fabriekje -1891- aan de Emmasingel in Eindhoven een permanente tentoonstellingsruimte ingericht waar de collectie en wisseltentoonstellingen werden gepresenteerd. Jaarlijks trok dit museum tienduizenden bezoekers.
In 2011 sloot het museum Kunstlicht in de Kunst haar deuren om plaats te maken voor het nieuwe Philips Museum op deze locatie. De gemeente Eindhoven heeft in samenspraak met de stichting Light Art Centre de collectie bijeen gehouden met als doel deze in te zetten in de publieke ruimte om het lichtverhaal te presenteren. Zo leeft het gedachtegoed van Johan Jansen en zijn unieke verzameling voort en beleven jaarlijks tienduizenden mensen plezier aan de presentaties en activiteiten rondom het thema lichtkunst.